Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskning vid fakulteterna

Malmö högskolas forskning profileras främst i de forskningsmiljöer som är knutna till Malmö högskolas områden för examenstillstånd i utbildning på forskarnivå. Malmö högskola har sju sådana områden, vilket är flest bland Sveriges högskolor:

• Odontologi
• Biomedicinsk vetenskap
• Hälsa, vård och välfärd
• Idrottsvetenskap
• Nya medier, offentligheter och gestaltningsformer
• Utbildningsvetenskap
• Migration, urbanisering och samhällsomvandling

Senast uppdaterad av Charlotte Orban