Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Schema

12 oktober:

12.10−13.10     Registrering + lunch Niagara, entréplan, atriet

Lokal: Niagara, entréplan, sal COE11, : 
 

13.15−13.30     Välkomsttal (Hans Lindquist, rektors rådgivare), information  

13.30−14.20     Forskarutbildning – vad ska vi ha den till?
                         (Professor Mats Benner, Lunds universitet)

14.20−14.40     Fika

14.40−15.40     UKÄ:s nationella utvärdering av forskarutbildning
                         (Jeanette Johansen och Susanna Lindenskoug,
                         Universitetskanslersämbetet) 

15.40−15.45     Bensträckare

15.45−16.45     Erfarenheter från granskare i pilotutvärdering, panel:

                         Manne Gerell, doktorand, Institutionen för Kriminologi, Malmö
                         högskola

                         Gunn Johansson, professor emeritus, Institutionen för
                         Psykologi, Stockholms universitet

                         Hannie Lundgren, forskningschef, Region Skåne

                         Bengt Söderström, professor emeritus, Biologiska institutionen,
                         Lunds universitet

16.45−              Avslutande diskussion

19.00−21.00     Gemensam buffé på Restaurang Niagara till
                         självkostnadspris

21.00−              Nachspiel, lämpligt näringsställe

13 oktober:
Lokal: Orkanen, plan 2, sal C231: 

08.30−08.40     Introduktion dag 2

08.45~10.00     Gruppdiskussioner; grupprum (meddelas på plats)

                             a. Lärosätenas arbete med kvalitetsramverk för utbildning på
                                 forskarnivå

                             b. Etik i forskarutbildningen

                             c. Joint degree och double degree

                             d. Digital ISP

                             e. Förberedelser inför UKÄ:s utvärdering 2017

                             f. Dokumentation av mobilitet

           −10.15   Fika

10.10−10.55     Avrapportering från gruppdiskussioner

10.55−11.00     Bensträckare

11.00−11.45     Nya Ladok för forskarnivån (Gunnar Råhlén, Ladok-konsortiet)

11.45−12.00     Avslutning; överlämnande av stafettpinne

12.00−              "Grab and go" lunch

Senast uppdaterad av Maria Dahlberg