Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Licputationer och disputationer

Licentiatseminarier

Mats Bevemyr licputerar den 3/6 klockan 13.15
Titel: ”Potentiella lärandesituationer och vardagliga matematiska begrepp
4-5 åriga barns interaktion kring datorn under fri lek i förskolan
Opponent: Marit Johnsen-Høines, Högskolan i Bergen

Sara Dalgren licputerar den 5/6 klockan 13.15
Titel: ”Förskolans pedagogiska praktik som interaktion. En studie av förskolans vardagliga aktiviteter.”
Opponent: Helen Melander, Uppsala universitet

Linnéa Stenliden disputerar fredagen den 13/6 klockan 13.15
Titel: ”Visual Storytelling Interacting in School. Learning Conditions in the Social Science Classroom”
Opponent: Monika Vinterek, Högskolan Dalarna och Umeå universitet. 

Dessa tre licputationer – disputationer är samtliga vid Linköpings universitet.
Kontakt för mer info Polly.Bjork-Willen@liu.se

4 september kl. 13, Ewa Skantz Åberg, Pedagogen, Göteborg. Opponent: Professor Karin Aronsson, Stockholms universitet.

5 september kl. 13, Malin Nilsen, Pedagogen, Göteborg. Opponent: Docent Agneta Ljung-Djärf, Högskolan Kristianstad.

11 september,  Dorota Lembrer

Tid:

2014-09-11 13:15 -- 2014-09-11 15:00

Plats:

D 337, Orkanen

Målgrupp:

Alla intresserade

Doktorand Dorota Lembrér försvarar sin vetenskapliga uppsats: "Towards an understanding of how Swedish preschool constructs mathematics: Children being and becoming mathematicians”.

Opponenet: Professor Christiane Benz, Karlsruhe University of Education

Manus kan beställas av Dorota Lembrér.

17 september: Therese Larsson

Tid:

2014-09-17 13:15 -- 2014-09-17 15:00

Plats:

E 439, Orkanen

Målgrupp:

Alla intresserade

Doktorand Therese Larsson försvarar sin vetenskapliga uppsats: "Bland dokumentationer, reflektioner och teoretiska visioner: Idéer och diskurser om hur barn skapar mening i förskolan".

Opponenet: Professor Bosse Bergstedt, Lunds universitet

Manus kan beställas av therese.larsson@mah.se.

19 september: Carina Berkhuizen

Tid:

2014-09-19 13:15 -- 2014-09-19 15:00

Plats:

F 415, Orkanen

Målgrupp:

Alla intresserade

Doktorand Carina Berkhuizen försvarar sin vetenskapliga uppsats: "De yngsta barnens möjligheter till samspel på förskolegården".

Opponenet: Fil.dr. Fredrika Mårtensson, Sveriges lantbruksuniversitet

Manus kan beställas av carina.berkhuizen@mah.se.

Senast uppdaterad av Catarina Christiansson