Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Disputationer, seminarier & föreläsningar

2012-03-12
Installationsföreläsning: Lena Rubinstein Reich
Välkommen till installationsföreläsning med vår nya professor i pedagogik Lena Rubinstein Reich på Fakulteten för lärande och samhälle. Föreläsningens tema är "40 år i lärarutbildning - pedagogik och interkulturalitet i förändring".
Tid & plats: måndagen den 12/3 kl. 15.30-16.15 i D222

2011-11-18
Licentiatseminarium Maria Pålsson Thelander
Fredagen den 18 november, kl. 13.15 i sal C127, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola lägger Maria Pålsson Thelander fram sin licentiatuppsats med titeln "Om fostran i förskoleklass".
Fakultetsopponent är FD Susanne Thulin, Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och bild.

Uppsatsen kan beställas via Karin Dahlberg

2011-11-16
Seminarium:
Förskola på vetenskaplig grund.
Sveriges kommuner och landsting anordnar den 16 november ett seminarium på temat Förskola på vetenskaplig grund. Till program och anmälan.

2011-06-10
Disputation Susanne Thulin
Det är med stor glädje vi kan meddela att det är dags för Susanne Thulins disputation den 10 juni 2011 kl. 13.00 i Aulan (07:318) på högskolan, Kristianstad. Titel på avhandlingen: "Lärares tal och barns nyfikenhet: Kommunikation om naturvetenskapliga innehåll i förskolan."
Opponent: professor Jan-Erik Johansson, Høgskolen i Oslo.

Betygsnämnd: professor Shirley Booth och professor Bengt Olsson, båda från Göteborgs universitet samt docent Malin Ideland, Malmö högskola.

Handledare: docent Niklas Pramling, professor Ingrid Pramling Samuelsson, båda från Göteborgs universitet samt lektor Lena Bäckström, Högskolan Kristianstad.

 
 

 

Senast uppdaterad av Maria Smeds Engström