Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå bedrivs inom fem fakulteter vid Malmö högskola. Examenstillstånd innehas inom sju områden omfattande 15 forskningsämnen. Forskningen bedrivs antingen inom fakultetens område eller genom samarbeten över fakultetsgränserna. Vid Malmö högskola finns cirka 200 aktiva doktorander inom utbildning på forskarnivå representerade vid högskolans alla områden.

Utbildning på forskarnivå motsvarar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng) och avslutas med en doktorsexamen. Efter två år (120 högskolepoäng) kan en licentiatexamen avläggas. Utbildning på forskarnivå består av en avhandlingsdel och en kursdel.

Utbildning på forskarnivå leder till en karriär som forskare/lärare vid universitet och högskolor, men kan även leda till en karriär utanför akademien.

Vid Malmö högskola är det fakulteterna som ansvarar för forskarutbildningen.

Senast uppdaterad av Jerome Nilsson Aja