Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Samarbetsformer

Malmö högskolas forskare och lärare har breda kontaktnät inom sina respektive discipliner, vilket skapar många samarbetsmöjligheter.

Gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt
Samarbetet baseras på ett gemensamt intresse för forskningsområdet och regleras via avtal vad gäller finansiering och patentfrågor. 

Uppdragsforskning
Det finns möjlighet att få specifika frågeställningar studerade via så kallad uppdragsforskning.

Kunskaps- och kompetensutveckling
Högskolans forskare och lärare kan engageras för utbildning (uppdragsutbildning) men även organisationsutveckling i form av utvärderingsuppdrag och kvalitetshöjande insatser.

Kombinationstjänster högskola/arbetsliv
Är ett effektivt sätt att etablera samarbete och kunskapsöverföring mellan forskning och näringsliv.

Praktik och examensarbeten
Erbjuder en möjlighet att få ett problem belyst eller ett uppdrag utfört med akademisk kraft, och kanske rekrytera en ny kompetent medarbetare.

Dessutom är majoriteten av Malmö högskolas forskningsrelaterade seminarier och konferenser öppna för alla intresserade. Välkommen till Malmö högskola!

 

Senast uppdaterad av Charlotte Löndahl Bechmann