Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Immateriella rättigheter

I Sverige äger lärare vid högskolor och universitet själva rätten till sina forskningsresultat, idéer och uppfinningar, även om dessa tillkommit under arbetstid. Allt under förutsättning att inget annat avtalats med arbetsgivaren. Lärarna omfattas av det så kallade lärarundantaget i lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar (LAU 1949:345).

Det innebär att lärarna fritt bestämmer om publicering och eventuell kommersialisering av resultat och uppfinningar. Vid samarbetsprojekt rekommenderas att ett samarbetsavtal upprättas som tydligt reglerar rättigheter, skyldigheter och förväntningar.
Malmö högskola är en statlig myndighet och lyder under offentlighetsprincipen. Detta faktum kan också påverka hur man delar information i ett samarbete. Kanske finns det även anledning att ingå ett sekretessavtal.

Senast uppdaterad av Jeanette Persson