Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Samverkan inom Europa

EU är en stor finansiär av europeiska projekt inom forskning och utveckling. Genom EUs program är det möjligt att tillsammans med Malmö högskola inleda ett europeiskt forskningssamarbete.
Det största EU-programmet är det 7:e ramprogrammet - FP7, som pågår mellan 2007-2013 och ger stöd till forskning och utveckling inom prioriterade områden. Det finns även näringslivsinriktade program, exempelvis Eureka, Eurostars resp. COST.

Mer information och rådgivning kan du bland annat få via Vinnovas avdelning för EU & internationell samverkan.

Du är även välkommen att kontakta Malmö högskolas EU-handläggare Johan Alling.

 

 

 

Senast uppdaterad av Charlotte Löndahl Bechmann