Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Samarbeta med högskolans forskare

Fördelarna är många när akademi och näringsliv möts och   samarbetar. Den kunskapsutveckling som kommer till stånd när  dessa världar möts går sällan att uppnå på egen hand. Genom att samarbeta med våra forskare kan du dra nytta av högskolans kunnande i utvecklingen av din organisation.

Via Malmö högskola är det även möjligt att samverka med andra företag, organisationer eller med forskare vid andra universitet och högskolor. 

Samarbeta med forskare

 

Senast uppdaterad av Jerome Nilsson Aja