Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Sjukvårdens processer och personalens förbättringsarbete

Projektet syftar till att belysa och identifiera problem, utmaningar och hinder i organiseringen av sjukvård. Projektet bedrivs i samarbete med enheter inom Skånes universitetssjukhus, bl a Infektionskliniken i Malmö, Akutmottagningen i Lund, Lean support och Vårdförbundet. 

Arbetet inom projektet inleddes med en workshop där det identifierades ett antal utmaningar och hinder för organiseringsprocesserna. Med utgångspunkt från detta material utarbetades ett underlag för fördjupade studier, som främst kommer att baseras på intervjuer:

- Studien vid Infektionskliniken kommer att fokusera in- och utskrivningsarbetet samt samverkan med interna och externa aktörer.
- Den planerade studien vid Akutmottagningen i Lund syftar till att undersöka förutsättningarna för teamorganisering och försök med att arbeta i team.

Projektet omfattar också ett mindre delprojekt där utvecklingen av projektet ”Frigör tid till vård” inom psykiatrin i Stockholms landsting och i Region Skåne studeras.

Resultaten från projektet är avsedda att ligga till grund för en mer omfattande forskningsansökan, som kommer att utarbetas i en fortsatt dialog med personal inom sjukvården.

Projektledare är fil.dr Per Sederblad, övriga forskare i projektet är Anders Edvik, Urbana studier och Monica Andersson Bäck, Göteborgs universitet(studien av psykiatrin).

Projektet finansieras av VINNOVA och pågår till 30 juni 2013.

Senast uppdaterad av Malin Idvall