Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Scanias omställningsstrategier

En fråga om organisation, samverkan och kompetensutveckling

Projektet är baserat på ett nära samarbete med Scania Oskarshamn. Syftet är att utifrån flera organisatoriska nivåer studera och analysera Scanias omställningsstrategier. Projektet har tre delområden vilka belyser olika aspekter av omställning: Organisation och produktionssystem behandlar Scanias produktionssystem utifrån teman såsom sammanhållning, tillit och flexibilitet.
Aktörer och samverkan riktas mot analys av det institutionella och legitimerande samspelet mellan olika aktörer. Kompetensutveckling och lärande, där mångfald och jämställdhet är centrala aspekter, analyserar Scanias HR-arbete med fokus på kompetensstrategier för omställning.

Ansatsen i projektet är flervetenskaplig och olika perspektiv tillämpas och integreras. I projektet används både kvantitativa och kvalitativa insamlings- och analysmetoder.

Projektet har tre delområden:

  1. Organisation och produktionssystem (Per Sederblad)
  2. Aktörer och samverkan (Roland Ahlstrand)
  3. Kompetensutveckling och lärande (Sandra Jönsson och Tobias Schölin)

Projektledare är fil.dr. Per Sederblad.

Projektet finansieras av VINNOVA.

Senast uppdaterad av Charlotte Orban