Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Quality of jobs and Innovation generated Employment outcomes

Roland Ahlstrand är en av de forskare från sju länder som under en treårsperiod fått 25 miljoner beviljat för att undersöka vilken nationell politik och vilka mekanismer på företagsnivå som skapar fler och bra jobb.

Rolands uppgift är att undersöka kopplingen mellan arbetskvalitet, innovation och sysselsättning. Projektet ingår i EU:s ramprogram för forskning och innovation Horizon 2020.

Läs mer om projektet

Senast uppdaterad av Malin Idvall