Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Makten över maten

Skånsk livsmedelsinnovation med ett genusperspektiv

Bakgrund

En analys av forsknings- och innovationsmiljön (FoI) Innovation i Gränsland visar att jämställdhet och genus hittills varit i det närmaste en icke-fråga för verksamheten. Inga skrivningar om kvinnor och män görs i strategidokumentet. Exempelvis är styrelsen för Innovation i Gränsland kraftigt överrepresenterad av män, detta är ett förhållande som inte alls problematiseras. Ledningen efterfrågar dock förändringar och uppmärksammar jämställdhet som ett strategiskt område att utveckla för att ytterligare driva på processerna i innovationssystemet. Trots att kvinnor är en majoritet i de högre utbildningarna ställer man sig frågan vart de tar vägen efter utbildningen och hur de blir mottagna i industrin, varför de inte startar företag eller visar intresse för inkubatorsmiljöerna vid högskolan. Behovet av medvetenhet och kunskap om genus och jämställdhet är stort.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att höja medvetenheten och kunskapen inom livsmedelsinnovationssystemet i Skåne om vad ett genus- och jämställdhetsperspektiv innebär, att bistå systembärare och systemaktörer att integrera detta i den dagliga verksamheten för att därmed stärka förutsättningarna för utvecklande av nya innovationer och marknadsområden.

Metod

Projektet är ett kvalitativt FoU-projekt som bygger på aktionsforskning. Genom kartläggning, dialog och reflektion för gemensam kunskapsutveckling ska systemägare och systemaktörer bli bärare av kunskaper om genus och jämställdhet för att själva stötta processer inom innovationssystemet när FoU-insatsen är till ända. Projektet ska integreras i den ordinarie verksamheten och bygger på att forskare bistår och dokumenterar de olika processer som projektet initierar samt att processledare arbetar med de förändringsprocesser som kommer till stånd inom projektet.

Medverkande i Makten över maten är förutom Christina Scholten från Malmö högskola länk, Agneta Hansson, Högskolan i Halmstad länk, Mia Svärdh, Internationell kompetens och Kicki Stridh, Internationell kompetens länk. Projektledare är Magnus Lagnevik, Företagsekonomiska institutionen i Lund länk, och forskningsledare är Christina Scholten.

 

Ladda ner Ladda ner Ladda ner

 

Makten över maten i Dagens Industri, bilaga om jämställdhet. Ladda ner

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank