Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskningsplattform Närsjukvård Skåne

FoU Skåne/Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tillsammans med Centrum för arbetslivsforskning (CTA) vid Malmö Högskola tagit initiativ till en forskningsplattform som berör närsjukvården i Skåne. Forskningen syftar specifikt till att bygga samverkan kring del- tagarorienterade forskningsmetoder och professionssamverkan. Forskningsplattformen syftar vidare till att öka samverkan över kulturgränser och professionsgränser avseende FoU insatser för närsjukvården. Detta sker bland annat i professionsövergripande studier med syfte att ska- pa helhetssyn och samverkan inom äldreomsorgen, genom att studera hur samarbetet mellan olika professioner kommer till uttryck inom närsjukvården. Det berör hur de olika personal- grupperna ser på sin egen funktion i relation till andra inblandade samt hur de beskriver bra och välfungerande samarbeten och bristen på densamma. En ytterligare avsikt är att på längre sikt låta resultatet påverka utbildningarnas innehåll.
Läs mer
Senast uppdaterad av Magnus Gudmundsson