Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Den svenska chefsmodellens förutsättningar och utmaningar i ett globalt perspektiv

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka olika aspekter av den svenska managementmodellen och hur den fungerar i en global kontext, såsom den konkret kommer till uttryck inom IKEA. Eftersom IKEA är ett globalt storföretag är det av stort intresse att undersöka hur den svenska management och IKEA-traditionen fungerar i Sverige för att ställa frågor om modellen kan appliceras exempelvis i Kina där IKEA växer kraftigt för närvarande. Till det övergripande syftet kopplas olika frågeställningar som undersöks i fem delprojekt.
1. På vilket sätt har synen på ledarskap/chefskap och chefsrekrytering inom IKEA förändrats över tid och i relation till en förvandlad samhällelig kontext med fokus på värderingar, globalisering och mångfald?
2. Hur är arbetsorganisationen utformad inom IKEA, vad betyder den för chefskapet och vad betyder chefskapet för hur verksamheten organiseras?
3. Hur kan man utveckla och stödja ett framgångsrikt jämställt chefskap? Hur är ett jämställt chefskap kopplat till den svenska managementtraditionen?
4. Hur och var sker kunskapsöverföring mellan chefer?
5. Hur är den svenska chefskapsmodellen såsom den kommer till uttryck inom IKEA koppat till organisationens effektivitet?

IKEA-projektgruppen, fr.v. Per Sederblad, Tuija Muhonen, Anders Wigerfelt (proj.ledare), Christina Scholten och Sandra Jönsson. Foto: Magnus Gudmundsson.

Projektektet finansieras av VINNOVA

Senast uppdaterad av Malin Idvall