Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Är ändamålet medlet i sig? – Hur används utvärderingar i ESF-projekt inom arbetsmarknadsområdet?

Peter Håkansson, fil.dr i ekonomisk historia och ny postdoktor vid CTA, har varit delaktig i flera utvärderingsprojekt inom CTA. Hans postdok-projekt kommer därför att handla om utvärderingsforskning. Tillsammans med Mats Fred, doktorand och tidigare projektledare/utvärderare på CTA, ska Peter undersöka ESFs lärande utvärderingsprojekt. ESF ställer krav på att varje projekt ska omfatta en lärande utvärdering. Frågan som Peter och Mats ställer är hur detta fungerar i verkligheten och om projekten verkligen använder sig av sina lärande utvärderingar.

Postdok-projekt innebär inte att Peter har övergett forskningen om ungdomsarbetslöshet. Han har en ny forskningsansökan på gång som kommer att handla om ungdomars arbetslöshet och möjligheter att etablera sig på den nya kunskaps- och servicearbetsmarknaden.

Hans avhandling från 2011, ”Ungdomsarbetslösheten – om övergångsregimer, institutionell förändring och socialt kapital”, behandlade frågan varför ungdomsarbetslösheten i Sverige är tre gånger högre än arbetslösheten bland vuxna. Skillnaden mellan ungdomars arbetslöshet och vuxnas har ökat under hela 2000-talet i Sverige och denna utveckling går inte att finna i andra EU-länder. Inom neoklassisk teori förklaras ungdomars högre arbetslöshet med att ingångslönen är för hög i förhållande till individens produktivitet. Men i Sverige har lönekostnaden för att anställa ungdomar sjunkit till följd av sänkningen i socialavgifter för ungdomar. En annan förklaring som brukar användas är att trygghetssystemen är för omfattande. Men även här har det skett förändringar som skulle tala för minskande skillnader mellan ungdomar och vuxna, och inte ökande, som nu är fallet. I sin avhandling ställde sig Peter istället frågan om kontakter och nätverk har betydelse för ungdomars möjlighet att få jobb. Avhandlingen har fått stor uppmärksamhet och är en av de mest nedladdade avhandlingarna med sina nästan 3000 nedladdningar. Ladda ned avhandlingen på http://www.lu.se/lup/publication/2204227

Senast uppdaterad av Malin Idvall