Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

CTA - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering

AKTUELLT

13 december 2017 - CTA seminarium: Organisatorisk arbetsmiljö – inte bara stress och ledarskap

Hur kan man bedöma och hantera organisatoriska arbetsmiljörisker? Lisbeth Rydén, doktorand i företagsekonomi/organisation vid Centrum för bank och finans (CEFIN) vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, har utvecklat en metod som riktar uppmärksamhet på andra aspekter än stress och ledarskap. Vilka konsekvenser kan det till exempel få för den organisatoriska arbetsmiljön hur medarbetarna tilltalas och omtalas på arbetet?

Läs mer och anmäl dig till seminariet

Viktigt att sätta medarbetarnas välmående och hälsa i centrum

Välmående medarbetare hjälper inte bara individerna i fråga utan hela organisationen. Därför är det viktigt att frågor om förväntningar, förutsättningar och roller i arbetslivet tas upp och att organisationsutvecklingen sätter medarbetarnas välmående och hälsa i centrum. Det säger CTA:s forskare Hanne Berthelsen som intervjuas i senaste numret av tidskriften Vetenskap & hälsa

Läs mer: Organisationen avgörande för en god arbetsmiljö

Cybermobbning på jobbet

Fler chefer och fler män än kvinnor blir cybermobbade på jobbet. Mobbningen kan ta sig olika uttryck. Från att man systematiskt inte får svar på sin e-post, blir borttagen ur e-postlistor eller utesluten från den sociala och kollegiala sammanhållningen på Facebook – till grövre påhopp på sociala medier. CTA:s forskare Rebecka Forssell studerar cybermobbning i arbetslivet och intervjuas i senaste numret av tidskriften Vetenskap & hälsa.

Läs mer: Den gränslösa cybermobbningen

Ny undersökning av socialsekreterares arbetsmiljö

Över 80 procent av Malmö stads 1045 socialsekreterare svarade på arbetsmiljöundersökningen som genomfördes av CTA under våren. Undersökningen var en uppföljning av förra årets underöskning, Resultatet visar en försiktig rörelse i rätt riktning. COPSOQ är en enkät och metod som vilar på en vetenskaplig grund och mäter krav i arbetet, ledarskap och arbetsplatsens sociala miljö. COPSOQ Sverige drivs av Hanne Berthelsen och Josefin Björk.

Läs arbetsplatsundersökningen

Läs Malmö stads pressmeddelande

Kugghjul i olika färger

Livspusslet handlar om mer än arbetstid och arbetsplats

Faktorer som relationer, känslor, tankar, beteende, stress och energi påverkar arbetslivet i lika stor utsträckning som arbetstid och arbetsplats. Dessutom finns fler livssfärer, anser många människor, än bara arbete och familj. För att få individers komplexa livspussel att fungera måste arbetsgivare arbeta med individuella lösningar. Det skriver CTA:s forskare Jean-Charles E. Languilaire i Svensk företagsekonomisk tidskrift Organisation & Samhälle.

Läs mer: Att få ihop livspusslet kan vara mer komplicerat än du tror

Tuija Muhonen nov16

9 miljoner från FORTE till CTA

Forskargruppen vid CTA har fått bidrag från Forte för ett forskningsprogram som handlar om organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat inom välfärdsorganisationer. Anslaget bidrar till vidareutveckling av pågående och planerade forskningsprojekt samt möjliggör nyrekryteringar för initiering av nya projekt. Programperioden sträcker sig från 2017-2019 med möjlighet till förlängning för ytterligare tre år.

Läs mer om forskningsprojektet Organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat inom människovårdande organisationer

Senast uppdaterad av Camilla Lekebjer