Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Gästforska på CSS

CSS välkomnar nationella och internationella kontakter med gästforskare/phd-studenter från andra lärosäten. Vi har vissa möjligheter att ta emot gästforskare/gäststuderande (på avancerad nivå).

För att komma ifråga krävs ett intyg på att vistelsen är finansierad samt en tydlig plan innehållande syftet med vistelsen och en beskrivning av den forskning som ska bedrivas. Denna bör kunna knytas till något av CSS aktuella forskningsspår.

Ansökningarna bedöms av föreståndare och senior adviser tillsammans med CSS styrgrupp och beslutas därefter på ett rådgivande gruppsmöte.
Ansökningen skickas via e-post till föreståndare Lotta Löfgren-Mårtenson, charlotta.lofgren-martenson@mah.se

Senast uppdaterad av Helena Bogazzi