Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier

Vårens seminarieprogram

Välkommen till CSS seminarium i samarbete med NMS den 30 mars!  "Out-of-field undervisning om sex, sexualitet och normer i naturkunskapsämnet" med Ämma Hildebrand, doktorand i utbildningsvetenskap vid Lunds universitet. OBS! Se tiden!  Läs mer

Ny doktorand Ann-Sofie Ek

Ann-Sofie Ek, ny doktorand i ämnet Hälsa och samhälle från januari 2017, knyts till CSS. Välkommen Ann-Sofie! 

Läs mer

Ny doktorand Ylva Grönvall

Ylva Grönvall, ny doktorand i ämnet Socialt arbete från den 1 september, knyts till CSS. Välkommen Ylva! 

Läs mer

Preben Hertoft

Preben Hertoft - En av pionjärerna inom sexologin har lämnat oss. Vi minns honom.

Läs mer

blomma till test

Nätverksstöd till CSS!

Nätverksstöd beviljad till CSS forskare! Forskarnätverket "Migration, sexualitet och hälsa" är en av de tolv lyckliga som fick sin ansökan beviljad och får var 250 000 kr. Grattis!

Läs mer!

Senast uppdaterad av Charlotte Löndahl Bechmann