Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Knowledge for Change

Knowledge for change #2

Professor Thomas S. Popkewitz, University of Wisconsin-Madison, gästprofessor vid Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola.
Rubrik: The Promise of Empirical Evidence and Benchmarks: the Lorelei's Whispers. 
När: 17 oktober 2017, klockan 15.15 – 17.00
Var: Niagara, hörsal B2, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö   

Anmäl dig till föreläsningen med Thomas S. Pokewiitz

Innehåll: Utbildning på alla nivåer är i dag styrda av utvärderingar, jämförelser och vad som brukar benämnas som evidens. Viktiga aktörer är exempelvis OECDs PISA-undersökning, UKÄ’s utvärderingar och internationella och nationella rankingsystem. 
Siffror och statistik framstår som vetenskapligt grundade jämförelsepunkter, som berättar sanningen om hur den svenska forskningen och utbildningen ”är” och ”bör vara”. Men dessa berättelser är inte oskyldiga, de styr organisationer och våra föreställningar om vad som är god forskning och utbildning. 
Thomas S. Popkewitz kommer under sin föreläsning att problematisera lockelsen med att styra och förstå utbildningssystemet genom evidens. Vad gör de med vår uppfattning om utbildning, lärande, lärare och studenter/elever? 
Professor Malin Ideland, Malmö högskola, är moderator i samband med föreläsningen och efterföljande diskussion. 

Forskningens roll i samhällsutvecklingen

Malmö högskola startar seminarieserien ”Knowledge for Change” för att lyfta forskningens roll i samhällsutvecklingen. Knowledge for Change ska fokusera på hur universiteten kan både kritiskt granska, utmana och problematisera och samtidigt bidra till lösningar på de samhällsutmaningar som världen står inför.  2017 hålls två arrangemang och nästa år fyra.

Serien kan bestå av såväl föreläsningar av internationellt framstående forskare eller forskare från Malmö högskola, som en masterclass med studenter eller skräddarsydda möten med forskare och samarbetspartners kring en Malmökontext.

Seminarieserien är ett av flera steg som nu tas för att stärka forskning, forskarutbildning och utbildningarnas forskningsanknytning i samband med att Malmö högskola blir universitet vid årsskiftet.

Ambitionen är att arrangemangen ska inspirera till flervetenskapliga diskussioner samt vara grogrund för att skapa nya forskarrelationer eller allianser samt kopplingar till andra organisationer i samhället. Lokalt som globalt. Detta för att på sikt bidra till att flytta kunskapsfronten framåt när det gäller universitetens roll i samhällsutvecklingen.

Ansvarig för seminarieserien Knowledge for Change är Tapio Salonen – vicerektor för samhällsutmaningar.

Första seminariet gästades av John Douglass, professor vid University of California, Berkeley, som den 14 september föreläste under rubriken:
Seeking a Larger Purpose: Espousing a New Flagship Model

Senast uppdaterad av Per M Eriksson