Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Knowledge for Change

Malmö högskola startar seminarieserien ”Knowledge for Change” för att lyfta forskningens roll i samhällsutvecklingen. Knowledge for Change ska fokusera på hur universiteten kan både kritiskt granska, utmana och problematisera och samtidigt bidra till lösningar på de samhällsutmaningar som världen står inför.  2017 hålls två arrangemang och nästa år fyra.

Serien kan bestå av såväl föreläsningar av internationellt framstående forskare eller forskare från Malmö högskola, som en masterclass med studenter eller skräddarsydda möten med forskare och samarbetspartners kring en Malmökontext.

Seminarieserien är ett av flera steg som nu tas för att stärka forskning, forskarutbildning och utbildningarnas forskningsanknytning i samband med att Malmö högskola blir universitet vid årsskiftet.

Ambitionen är att arrangemangen ska inspirera till flervetenskapliga diskussioner samt vara grogrund för att skapa nya forskarrelationer eller allianser samt kopplingar till andra organisationer i samhället. Lokalt som globalt. Detta för att på sikt bidra till att flytta kunskapsfronten framåt när det gäller universitetens roll i samhällsutvecklingen.

Ansvarig för seminarieserien Knowledge for Change är Tapio Salonen – vicerektor för samhällsutmaningar.

Första seminariet gästades av John Douglass, professor vid University of California, Berkeley, som den 14 september föreläste under rubriken:
 The New Flagship University – Changing the Paradigm from Global Ranking to National Relevancy

Senast uppdaterad av Johan Portland