Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskningsnyheter

Högskolan höll sin sista årshögtid

ÅRSHÖGTID. Under högtiden promoverades sju hedersdoktorer och 28 nya doktorer. Under de två välfyllda timmarna i Malmö Live firades också sex nya professorer och en jubeldoktor. Dessutom delades flera stipendier och priser ut, till medarbetare och studenter. Tillställningen avslutades med mingel i högskolans byggnad Niagara. Årshögtiden var också startskott för firandet av Universitet 2018. Nästa år blir det Malmö universitet som bjuder in till akademisk högtid.

  1. Historieämnet i skolan drar åt olika håll

    PRESSMEDDELANDE: Historieämnet på högstadiet används både för att elever ska bli kritiskt tänkande och för att fostra dem till demokratiska medborgare. Denna splittring kan ge problem, visar Fredrik Alvén i sin avhandling på Malmö högskola. 

  2. Isabella Lövin i klimatsamtal med forskare

    SEMINARIUM. I samband med FN:s klimatmöte i Malmö i slutet av oktober anordnar Lunds universitet och Malmö högskola ett öppet samtal om den globala uppvärmningen. Isabella Lövin, Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, samtalar med forskare om vad som krävs för att begränsa klimatförändringen till 1,5 grader.

Orkanen Lights

Fler nyheter

Senast uppdaterad av Charlotte Orban