Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Svenska konferenser

2017

24 oktober

Fores
Behöver vi tämja globaliseringen?
Vilka är globaliseringens vinnare och förlorare? Vinner populisterna över internationalisterna? Och hur reagerar EU när Trump vill omförhandla alla avtal, Kina tvingar in utländska företag i samarbeten coh Storbritannien lämnar EU?
Välkommen till en förömiddag där Fores i samarbete med EU-kommissionen reder ut vart globaliseringen är på väg. 
Mer information

26-27 oktober

Östersjöregionens största innovationskonferens går av stapeln i Stockholm 
Den 26–27 oktober går den största innovationskonferensen Nordic-Baltic Dynamics av stapeln i Stockholm, med över 200 deltagare från innovationsbranschen. Målet med Östersjöregionens innovationskonferens som är en 22 år lång tradition är att stärka samarbetet mellan science parks och intressenter för innovationsekosystem i de nordiska och baltiska länderna.
Mer information

7 november

Fonsyds höstseminarium
"What happens next? Careers beyond the doctorate in diverse national contexts" Medverkande: Prof. Liezel Frick, Centre for Higher and Adult Education, Stellenbosch University
Mer information och anmälan (senast 31 oktober)
NY PLATS: Lunds universitet, Pufendorfinstitutets hörsal, bottenvåningen
NY ADRESS: Biskopsgatan 3, Lund

8-9 november

Hjälpmedel för livskvalitet
Kistamässan
Läs mer

14-15 november

Social Innovation Summit
Social Innovation Summit samlar entreprenörer, förändringsagenter, investerare, innovatörer, politiker och beslutfattare från alla samhällssektorer för att tillsammans skapa nya lösningar på stora samhällsutmaningar. Under två dagar identifierar vi framtidsfrågor, arbetar tvärs över sektorer och utvecklar gemensamt ny kunskap om social innovation.
Slagthuset, Malmö
Läs mer

1 december

HUR SAMSKAPAR VI DEN SOCIALT HÅLLBARA STADEN?
-om hur innovation, tillit och kunskapsspridning kan skapa urbant välbefinnande 
Varmt välkomna till en heldag med presentationer, seminarier, djupdykning i högaktuell forskning kring hållbar stadsutveckling med fokus på social hållbarhet och kulturella inslag. ISU samverkar inom Malmö Innovationsarena och ISU Kunskapsseminarium är ett synliggörande av de lärdomar som vuxit fram inom Malmö Innovationsarena; projektresultat, framgångar och utmaningar framöver.
Läs mer

6-7 december

Energimyndigheten - Perspektiv på energi
Välkommen till Energimyndighetens konferens Perspektiv på energi i Stockholm den 6-7 december. Konferensen innehåller forskarpresentationer, diskussion om energiforskningens roll i samhället samt presentation av Energimyndighetens framtida satsningar på energiforskning med samhälls- och användarorienterade perspektiv.
Läs mer

2018

12-18 mars

Cold Climate HVAC 2018
The 9th International Cold Climate Conference
Sustainable new and renovated buildings in cold climates Kiruna – Sweden 
Submit your abstract before 1 May 2017 Läs mer

15-16 maj 

Forskarutbildningsnätverket FonSyd
Konferens om Forskning om högre utbildning
Lunds universitet
Läs mer

Senast uppdaterad av Maria Dahlberg