Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Disputationer 2017

Pär Johansson avlägger odontologie doktorsexamen den 15 december 2017, kl 09.15, Aulan, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.
Avhandlingens titel: On hydroxyapatite modified peek implants for bone applications.
Fakultetsopponent: Professor Lars Rasmusson, Göteborgs Universitet

Elaine Kotte avlägger doktorsexamen den 8 december kl 13.15, Orkanen D 131, Fakulteten för Lärande och samhälle
Avhandlingens titel: Inkluderande undervisning – Lärares uppfattningar om lektionsplanering och lektionsarbete utifrån ett elevinkluderande perspektiv.
Fakultetsopponent: Professor Peter Karlsudd, Linnéuniversitetet

Inge Dahlstedt avlägger doktorsexamen den 24 november kl 13.00, Niagara, sal NI:COE11, Hörsal C, Fakulteten för Kultur och samhälle
Avhandlingens titel: Swedish Match? Education, Migration and Labor market Integration in Sweden
Fakultetsopponent: Professor Jaco Dagevos

Marie Thavenius avlägger doktorsexamen den 27 oktober, kl 10.15, Orkanen D 138, Fakulteten för Lärande och samhälle
Avhandlingens titel: Liv i texten - Om litteraturläsningen i en svensklärarutbildning. 
Fakultetsopponent: Docent Anders Öhman, Umeå universitet

Ayman Al-Okshi avlägger odontologie doktorsexamen den 13 oktober 2017, kl 09.15, Aulan, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.
Avhandlingens preliminära titel: Maxillofacial cone beam computed tomography – aspects on optimization
Fakultetsopponent: Docent Jan Ahlqvist, Umeå Universitet

Fredrik Alvén avlägger doktorsexamen den 6 oktober 2017, kl 13.15, Orkanen D 138, Fakulteten för Lärande och samhälle
Avhandlingens titel: Tänka rätt och tycka lämpligt: historieämnet i skärningspunkten mellan att fostra kulturbärare och förbereda kulturbyggare
Fakultetsopponent: Docent Jan Löfström, Helsingfors universitet

Mattias Melkersson avlägger doktorsexamen den 15 september, kl 13.15, Orkanen D138, Fakulteten för Lärande och samhälle
Avhandlingens titel: Identities and Images in Football – Scandinavian Women´s Club Football
Fakultetsopponent: Professor Jean Williams, Univeristy of Wolverhampton

Cecilia Segerby avlägger doktorsexamen den 15 september, kl 10.15, Orkanen D138, Fakulteten för Lärande och samhälle 
Avhandlingens titel: Supporting mathematical reasoning through reading and writing mathematics – making the implicit explicit.
Fakultetsopponent: Professor David Wagner, University of Brunswick

Eric Snodgrass avlägger doktorsexamen den 8 september, kl 13.00, Hörsal C, Niagara, Nodenskiöldsgatan 1, Fakulteten för Kultur och samhälle
Avhandlingens titel: Executions: power and expression in networked and computational media
Fakultetsopponent: Wendy Hui Kyong Chun, Professor of Modern Culture and Media at Brown University

Lotta Leden avlägger doktorsexamen vid Fakulteten för Lärande och samhälle, den 8 september, kl 13.00, Högskolan Kristianstad, Aulan hus 7
Avhandlingens titel: Black & white or shades of grey: teachers´ perspectives on the role of nature of science in compulsory school science teaching.
Fakkultetsopponent: Professor Dietmar Höttecke, University of Hamburg

Anna Senneby avlägger odontologie doktorsexamen den 14 juni 2017, kl 09.15, Aulan, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.
Avhandlingens preliminära titel: Clinical Methods to Identify Individuals with Increased Risk of Caries
Fakultetsopponent: Professor Peter Lingström, Göteborgs Universitet

Eva-Lotta Nilsson avlälgger doktorsexamen i forskarutbildningsämnet Hälsa och samhälle den 9 juni kl. 10.00, Aulan, Fakulteten för hälsao ch samhälle. 
Avhandlingens titel: Parental socialization and adolescent offending
Fakultetsopponent: Professor Odd Lindberg, Örebro universitet

Bruno Chrcanovic avlägger odontologie doktorsexamen den 8 juni 2017, kl 09.15, Aulan, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.
Avhandlingens titel: On Failure of Oral Implants
Fakultetsopponent: Docent Bertil Friberg, Brånemarkkliniken, Göteborg

Johan Nordgren avlägger doktorsexamen den 5 juni 2017, kl 10.00, Aulan, Fakulteten för Hälsa och samhälle.
Avhandlingens titel: Making drugs ethnic: Khat and ethnic minority drug use in Sweden 
Fakultetsopponent: Docent Matilda Hellman, Dep. of Social Research, Helsinki University.

Maria Afzelius avlägger doktorsexamen den 2 juni, kl 9.00, Aulan, Fakulteten för Hälsa och samhälle.
Avhandlingens titel: Managing children in families with parental mental illness: approaches in psychiatric and social services
Fakultetsopponent: Professor Petra Svedberg, Högskolan i Halmstad 

Åsa Wahlin avlägger odontologie doktorsexamen den 28 april 2017, kl 09.15, Aulan, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.
Avhandlingens titel: Periodontal health and disease in two Swedish adult populations
Fakultetsopponent: Professor Bruno G. Loos, Academic Center for Dentistry Amsterdam (ACTA), Nederländerna

Celina Wierzbicka avlägger doktorsexamen den 21 april kl. 09.15, Aulan, Fakulteten för Hälsa och samhälle.  
Avhandlingens titel: New Fractionation Tools Targeting Elusive Posttranslational Modifications
Fakultetsopponent: Dr. Michael Whitcombe, Senior lecturer, Dep of Chemistry, University of Leicester, Leicester, UK.

Seida Erovic Ademovski avlägger examen i odontologisk vetenskap den 7 april 2017, kl 09.00, Aulan, Högskolan i Kristianstad.
Avhandlingens preliminära titel: Treatment of intra-oral halitosis
Fakultetsopponent: Docent Per Ramberg, Göteborgs universitet

Helena Christell avlägger odontologie doktorsexamen den 24 mars 2017, kl 09.15, Aulan, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.
Avhandlingens titel:
Costs and benefits of cone beam computed tomography - for maxillary canines with eruption disturbance
Fakultetsopponent: Docent Thomas Davidson, Linköpings universitet

Robin Ekelund avlägger doktorsexamen den 17 februari, kl 13.15, Orkanen D138
Avhandlingens titel: Retrospektiva modernister - Om historiens betydelse för nutida mods
Fakultetsopponent: Professor Tine Damsholt, Köpenhamns universitet. 

Zdenka Prgomet avlägger examen i odontologisk vetenskap den 10 februari 2017, kl 09.15, Aulan, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.
Avhandlingens titel: The role of WNT5A in oral squamous cell carcinoma
Fakultetsopponent: Professor Jesper Riebel, Köpenhamns universitet, Danmark

Manne Gerell avlägger doktorsexamen i ämnet Hälsa och samhälle den 3 februari 2017 kl. 13.00 i aulan på Hälsa och samhälle. 
Avhandlingens titel: Neighborhoods without community.
Fakultetsopponent: Professor Wim Bernasco, Netherlands Institute for the Study of Crime an Law Enforcement (NSCR), VU University Amsterdam

Jenny Jakobsson, avlägger doktorsexamen i ämnet vårdvetenskap den 3 februari 2017 kl. 09.00 i aulan på Hälsa och samhälle.
Avhandlingens titel: Recovery after colorectal cancer surgery. Patients’ experience and factors of influence.
Fakultetsopponent är : Docent, leg läkare Eva Angente från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Disputationer 2016


Zahra El-Schich avlägger doktorsexamen 2016 vid Fakulteten för Hälsa och samhälle.
Avhandlingens titel: Novel imaging technology and tools for biomarker detection in cancer.
Fakultetsopponent: 

Luca Simenone avlägger doktorsexamen den 16 december kl 13.16, Niagara, Hörsal C, Malmö högskola
Avhandlingens titel: Design Moves. Translational Processes and Academic Entrepreneurship in Design Labs
Fakultetsopponent: Dr. Katarina Wetter Edman, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication / Industrial Design, Konstfack

Niklas Hafen avlägger doktorsexamen den 16 december 2016, kl 10.00, Orkanen, D138
Avhandlingens titel: En vandring längs välviljans väg. En studie om idrott och internationellt utvecklingsarbete genom de skandinaviska exemplen LdB FC for Life i Sydafrika och Open Fun Football Schools i Moldavien
Fakultetsoppoentn: Docent Josef Fahlén, Umeå universitet

Silvia Galli avlägger odontologie doktorsexamen den 8 december 2016, kl 09.15, Aulan Odontologiska fakulteten, Malmö högskola
Avhandlingens preliminära titel: On magnesium-containing implants for bone application
Fakultetsopponent: Professor Jan Eirik Ellingsen, Faculty of Dentistry, Institute of Clinical Denetistry, Oslo university 

Mohammad Al-Harthy avlägger odontologie doktorsexamen den 2 december 2016, kl 09.15, Aulan, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.
Avhandlingens preliminära titel: Cross-cultural differences in patients with temporomandibular disorders pain: a multi-center study
Fakultetsopponent: Docent Lars Dahlström, Institutionen för odontologi, Salgrenska Akademin vid Göteborgs universitet

Torun Mattsson avlägger doktorsexamen den 25 november 2016, kl 13.15, Orkanen, D138
Avhandlingens titel: Expressiva dansuppdrag i ämnet Idrott och hälsa – utmanande läruppgifter i ämnet Idrott och hälsa
Fakultetsopponent:  Professor Gunn Engelsrud, Norweigan School of Sport Sciences

Paolo Guidi avlägger doktorsexamen den 18 november kl. 10.00, Aulan, Fakulteten för hälsa och samhälle. 
Avhandlingens titel: Social Work Assessment of Families with Children at Risk – Similarities and differences in Italian and Swedish public social services.
Fakultetsopponent: Professor Elinor Brunnberg, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola. 

David Roslund avlägger doktorsexamen den 28 oktober 2016, kl. 13.15-15.00, D 138, Fakulteten för lärande och samhälle. 
Avhandlingens titel: History Education as Content, Methods or Orientation.
Fakultetsopponent:  Professor Andreas Körber, Universität Hamburg.

Dmitrii Pankratov avlägger doktorsexamen den 21 oktober kl.9.00 i aulanm Fakulteten för hälsaoch samhälle.  
Avhandlingen titel: Self-charging biosupercapacitators. Novel approach for simultaneous generation and storage of electric power 
Fakultetsopponent: Professor Serge Cosnier, University Grenoble Alpes, Frankrike

Marie Bränvall, Fakulteten för Hälsa och samhälle, avlägger doktorsexamen den 14 oktober, kl 13.00, D138, Orkanen
Avhandlingens titel: Frigörelse med förhinder : om polisanmälan när kvinnor tar sig ur mäns våld i nära relationer.
Fakultetsopponent: Docent Carolina Överlien, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. 

Henrik Emilson avlägger doktorsexamen den 7 oktober 2016, kl 10.00, Niagara NIC0E11, Nordensköldsgatan 1
Avhandlingens titel: Paper planes : labour migration, integration policy and the state
Fakultetsopponent: Professor Per Mouritsen, Department of Political Science, Århus University 

Susan Lindholm avlägger doktorsexamen den 23 september 2016, kl. 13.15-15.00, D 138, Fakulteten för lärande och samhälle.
Avhandlingens titel: Remembering Chile. An entangled history of Hip-hop in-between Sweden and Chile.
Fakultetsopponent: Fil.dr. Sari Pekkola, Högskolan i Kristianstad.  

Gabriella Isma avlägger doktorsexamen den 16 september 2016 kl10.00, Aulan, Fakulteten för Hälsa och samhälle.  
Avhandlingens titel: Overweight and obesity in young children: Barriers in child health care and parental risk factors.
Fakultetsopponent: Professor Ulf Jakobsson, centrum för primärvårdsforskning, Lunds universitet. 

Eva-Karin Korduner avlägger odontologie doktorsexamen den 14 september 2016, kl 09.15, Aulan, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.
Avhandlingens preliminära titel: The Shortened Dental Arch (SDA) concept and Swedish general dental practitioners; Attitudes and prosthodontic decision-making
Fakultetsopponent: Professor Anders Wänman, Odontologiska institutionen, Umeå universitet

Mahmoud Keshavarz avlägger doktorsexamen den 9 september 2016, kl 13.15, Hörsal C, Niagara, Fakulteten för kultur och samhälle
Avhandlingens titel: Design-Politics: An Inquiry into Passports, Camps and Borders
Fakultetsopponent: Professor Andrew David Morrison, Institute of Design, The Oslo School of Architecture and Design

Birgitta Nordén avlägger doktorsexamen den 3 juni kl 13.15-15.00, Niagara, COE11, Fakulteten för lärande och samhälle
Avhandlingnes titel: Learning and Teaching Sustainable Development in Global – Local Contexts
Fakultetsopponent: Professor Gerd Michelsen, Leuphana University

Steve Dahlskog avlägger doktorsexamen den 10 juni 2016, kl 13.00, Fakulteten för Teknik och samhälle
Avhandlingens titel: Patterns And Procedural Content Generation
Fakultetsopponent: Pieter Spronck (Tilburg University)

Vedrana Vejzovic avlägger doktorsexamen den 3 juni 2016, kl 9.00, Fakulteten för Hälsa och samhälle
Avhandlingens titel: Going trough a colonoscopy and living with inflammatory bowel disease : children's and parents' experiences and evaluation of the bowel cleansing quality prior to colonoscopy
Fakultetsopponent: Professor Karin Enskär, Hälsohögskolan Jönköping. 

Wimonrut Boonsatean avlägger doktorsexamen den 31 maj 2016, kl 9.00, Aulan, Hälsa och samhälle.
Avhandlingens titel: Living with Type 2 diabetes in a Thai population.
Fakultetsopponent: Professor Unn-Britt Johansson, Sophiahemmet högskola 

Jonas Anderud avlägger odontologie doktorsexamen den 27 maj 2016, kl 09.15, Aulan,
Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.
Avhandlingens preliminära titel: On guided bone regeneration using ceramic space maintaining devices
Fakultetsopponent: Professor Stefan Lundgren, Odontologiska institutionen, Umeå universitet

Charlotta Carlström avlägger doktorsexamen den 15 april kl. 10.00 i
OBS! Orkanens aula!
Avhandlingens titel: BDSM – Paradoxernas praktik
Fakultetsopponent: Professor Don Kulick, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet.

Emil Edenborg avlägger doktorsexamen den 8 april kl 10.15, Niagara, Auditorium B0E15
Avhandlingens titel: Nothing more to see: Contestations of belonging and visibility in Russian media
Fakultetsopponent: Professor Nira Yuval-Davis, University of East London 
<!--[endif]-->

Christina Diogo Löfgren avlägger odontologie doktorsexamen den 19 februari, kl 9.15, Aulan, Odontologiska fakulteten
Avhandlingens titel: Oral dryness in relation to film-forming properties of saliva
Fakultetsopponent:  

Mona Schlyter avlägger doktorsexamen i medicinsk vetenskap i ämnet Vårdvetenskap den 19 februari, kl 9.00, Aulan, Fakulteten för Hälsa och samhälle.  
Avhandlingens titel: Myocardial infarction - Personality facators, coping strategies, depression and secondary prevention.
Fakultetsopponent: Professor Johan Herliz, Kardiologi och prehospital akutsjukvård, Sektionen för akut- och prehospital vård samt medicinsk teknik, Högskolan i Borås

Senast uppdaterad av Kajsa Langer