Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Summer 2012

CAPP staff in Malmö, Sweden

.. Wish you a Happy & Peaceful Summer ..
Dr P. Carlsson, Dr J. Ramanathan Stjernswärd, Dr GL. Tayanin, Odont.kand Hang Vu.

"Summer 2012"

...photo by GLT

Last updated by Gisela Ladda Tayanin