Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Summer 2007

CAPP staff in Malmö, Sweden


.. wish you a Happy & Peaceful Summer ..
Dr P. Carlsson, Dr J. Ramanathan Stjernswärd, Dr GL. Tayanin, Odont.kand Arvid Salonen.

"Rosenskära"
//..photo by GLT

                             


Last updated by Samuel Wahlström