Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Summer 2005


CAPP staff in Malmö, Sweden

.. wish you a Happy & Peaceful Midsummer ..
Dr D. Bratthall, Dr J. Ramanathan Stjernswärd, Dr GL. Tayanin, Odont.kand Arvid Salonen.


glad midsommar

The Meditation Place at Dag Hammarskjöld's Backåkra in Skåne, South Sweden

Kob.. photo by Kob
Last updated by Gisela Ladda Tayanin