Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Utställning #7

 

Sara Margaryan

A girl with the guitar

Namn: Sara Margaryan

Område: Aspirantutbildningen: Education for employment candidates: a theoretical and practical program for students with a foreign academic degree

Mina verk skulle jag beskriva så här: One of my favorite themes in photography is capturing children, their emotions, their little but so fascinating actions. Sometimes I just go out and find places where there are many children around, or ask friends to photograph their children during birthday parties. But most of all I photograph my daughter, and it's an endless source of inspiration for me. I prefer natural soft light and I almost never use flash. In the photos chosen for the exhibition, I would like to show several captures from my series: The Childhood

Min epostadress är: sara_margaryan@yahoo.co.uk


 

Nona Khorram

Namn: Nona Khorram

Område:  Culture & Society (GPS studies one-year master programme)

Mina verk skulle jag beskriva så här: Unique nudity of woman

Min epostadress är: nona_khorram@yahoo.com


 

Henry Agbigha

Namn: Henry Agbigha

Område: International Migration and Ethnic Relations

Mina verk skulle jag beskriva så här: I could describe my work as something I enjoy doing; This is how I speak to beauty and the simplicity of nature. Every picture in my portfolio has a meaning to it. Photography is how I express love; bring people and objects together in order to show how beautiful they are. I love artwork hence attempt to create stimulating images that are pleasing for the viewers delight. I believe that photography is complimentary to creativity. The mastery surrounding perfect images never seize to amaze me, this why I spent time to and appreciate much that comes from photography.

Min epostadress är: halley04@gmail.com


Christina Hansen 


Namn: Christina Hansen

Område: Global Political Studies, Faculty of Culture and Society

Mina verk skulle jag beskriva så här: Jag vill undersöka förhållandet mellan personliga berättelser och etnografiskt material, mellan ord och bild genom att använda mina erfarenheter från en fältstudie i Moçambique. Genom text och fotografi har jag velat ta reda på om det är möjligt att skildra ’inifrånperspektiv’. Jag frågar mig hur människor och deras livsöden framställs genom antropologens anteckningar och fotografens kameralins. Vad signaleras och vad är det som försvinner eller tillkommer när antropologen och fotografen ”ramar in” och "redigerar" människor? Och vilken effekt får ännu ett medium – ljud, som ger berättelserna ytterligare en dimension.

Min epostadress är: email@christinahansen.se

Bildredigering: Mathias Söderlund, info@mathiassoderlund.com


>

Therese Månsson Bengtsson

Namn: Therese Månsson Bengtsson

Område: Lärarutbildningen Barn- och ungdomsvetenskap 

Mina verk skulle jag beskriva så här: En samling med bilder som representerar allt ifrån fantasi som sagoväsen, naturens element i människoskepnader, Lian Hearns böckers (Otoriklanens)  huvudpersoner i ett tidigare känt konstverk, till orättvisan i en grym värld som änglarna lämnat bakom sig, och det lugna sköna havet.

Min epostadress är: b_happu@hotmail.com


 

Senast uppdaterad av Lotti Dorthé