Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Utställning #20

 

Utställning #20

Studenter och personal på Malmö högskola ställer ut foton, målningar, teckningar och film på biblioteket. 

Felicia Malmstrom

Namn: Felicia Malmström

Jag studerar vid detta område på MAH: Sjuksköterskeprogrammet

E-post: contact@feliciamalmstrom.com

Mina verk skulle jag beskriva så här: The Last African Giants - Under 1900-talet minskade elefanterna kraftigt i antal, främst till följd av den stora handeln med elfenben. För tillfället dödas omkring 100 elefanter/dygn. Därför har de afrikanska elefanterna drastiskt minskat i antal. Elefanterna lever i drygt 30 länder i Afrika idag men om denna tjuvjakt fortsätter, kommer det om tio år att finnas elefanter i endast 6–8 länder. Den brutala jakten på elefanter har nått rekordnivåer och enligt de senaste beräkningarna har ca 35 000 elefanter dödats varje år. Detta betyder att varje kvart dödas en elefant av tjuvskyttar. Det finns flera stora skyddade områden som t.ex. nationalparker för att bevaka elefanterna men inte ens här går de säkra. Mina bilder är ytterligare ett sätt att väcka debatt i denna snabba och oroande utveckling. Denna systematiska utrotning av våra sista vandrande berg av muskler, måste få ett slut innan det är försent.

Raya Maki Massoud

Name: Raya Maki Massoud

I study at this faculty at MAH: Peace and Conflict Studies

E-mail: raya.makii@gmail.com

I would describe my works of art like this: 1. We The Refugees; talks about despair and grief refugees experience when they must leave their homes and go on a dangerous journey to seek a new home. A new home where the past does not exist, only the uncertainties of what might come.With this painting I tell about my family, my friends and my people situation. 
2. Behind the Screen; I watch the misery haunting over my home country. 

Astrid De Meester

Name: Astrid De Meester

I study at this faculty at MAH: Culture and society

E-mail: astridjedm@hotmail.com

I would describe my works of art like this: 1. "On the road" Oil painting 2. "Little Jewel" Inspired by the song Little jewel by Blackie and the Oohoos. Gemstone on the ground. Digital art. 3. "Sky mind"

Debasmita Das

Name: Debasmita Das

I study at this faculty at MAH: Faculty of Culture and Society

E-mail: debasmita_das96@yahoo.com

I would describe my works of art like this: As an animator and illustrator, I have always tried to find ways of exploring gender and sexuality in my work. I like using the fluidity of lines to express the vagueness and emotionality of our dynamics with our bodies and the idea of certain parts of our bodies becoming the conflict point for understanding our gender and identity. I have been particularly fascinated by the female form or rather by the ways that it has been represented and try to explore nudes not just as a study of the aesthetic and anatomy of human bodies but everything else that they are capable of representing and expressing too.

gerard rodan

Name: Gerard Rodan

I study at this faculty at MAH: Culture and Society

E-mail: gerryrodan@gmail.com

I would describe my works of art like this: collected archival footage and original music. relative to the amount of time humans have existed we have only recently acquired the capability to completely destroy ourselves. this film looks at the optimism of the US and its allies following the end of the second world war and its monopoly on nuclear weapons. 

Anita Benson

Namn: Anita Benson

Jag studerar vid detta område på MAH: Förskollärareutbildning

E-post: a.benson@artbenson.com

Mina verk skulle jag beskriva så här: Mina målningar är abstrakta och surrealistiska. Geometriska mönster och abstraherade former möter surreala landskap, eller någon annan form av oordning. jag arbetar huvudsakligen med akryl. Färjerna är starka, och mönster finns i form och färg. Man kunde säga att målningarna handlar om chaos och ordning. 

inge eriksson

Namn: Inge Eriksson

Jag arbetar vid detta område på MAH: Jag arbetar på Globala Politiska Studier, KS

E-post: inge.eriksson@mah.se

Mina verk skulle jag beskriva så här: Mina försök med kameran och bildredigering handlar om att söka och se saker i min omgivning: färger, företeelser, linjer, strukturer och ögonblick. En lek; Att gå nära, att stanna upp, att vända blicken åt ett annat håll. Här har jag samlat några av mina bilder för att visa på vad som kan upptäckas i vardagen, året runt -Strövtåg längs Malmös kanaler och kajer.

Hanin Farhan

Namn: Hanin Farhan

Jag studerar vid detta område på MAH: Byggingenjör teknik och arkitektur

E-post: Haninfarhan96@gmail.com

Mina verk skulle jag beskriva så här: Mina konstverk utgörs mest av abstrakta och surrealistiska motiv med stor fokus på mycket varierande färger. Det ska vara något man inte kan hitta i verklighet eller föreställa sig. Min varelse på bilden utstrålar energi och livsglädje men även besvikelser och motgångar.

Jarah M. Dennison

Name: Jarah M. Dennison

I study at this faculty at MAH: Faculty of Education and Society

E-mail: jarahdennison@yahoo.com.au

I would describe my works of art like this: I love to use contrasts in my work. Whether it be the stark contrast of black on white or real and abstract. This is why many of my pieces are done in ink contain Zentangle art styles.

Joanna Jönsson

Namn: Joanna Jönsson

Jag studerar vid detta område på MAH: Ämneslärarprogrammet

E-post: jonsson.joanna@gmail.com

Mina verk skulle jag beskriva så här: Utan titel. 
Analogt fotografi. 2010 - pågående.Del av projektet Fragment. 

Julia Fijal

Namn: Julia Fijal

Jag studerar vid detta område på MAH: Socionomprogrammet

E-post: julia.fijal@gmail.com

Mina verk skulle jag beskriva så här: Den ena är akrylfärg på duk (den med blå himmel och grön mark) Jag fick inspiration till den när jag läste en populärvetenskaplig artikel om varför människor gråter, vissa meningar framstod som poetiska trots att det inte kanske varit meningen.  Den andra är akrylfärg på kartong. Jag hade just flyttat till Malmö när jag gjorde den. Jag tog en bild på mig själv inlindad i det långa osydda gardintyget och målade av bilden på en kartong som en möbel varit inpackad i. Jag hade inget annat att måla på. 

Olof Eneroth

Namn: Olof Eneroth

Jag studerar vid detta område på MAH: Produktutveckling och design

E-post: grodologisk@live.se

Mina verk skulle jag beskriva så här: Det jag strävar efter i mina bilder är dynamik och tydlighet, både när det kommer till färg och form. Överdriven ljussättning och raka linjer som möts i skarpa vinklar är några av de tekniker jag huvudsakligen arbetar med för att uppnå detta. Eftersom min bakgrund ligger i serieteckning så utgår jag dessutom nästan alltid från någon typ av berättelse när jag väljer motiv för mina bilder. 

Rina Erlisi

Namn: Rina Erlisi 

Jag studerar vid detta område på MAH: Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

E-post: rina.erlisi@gmail.com

Mina verk skulle jag beskriva så här: Att uttrycka sig i olika färger är en stor del i min process av skapande. Det är något jag associerar till glädje. En färgglad stad och en horisont, som två olika delar, skapar tillsammans något större och mäktigare. Men det behöver inte vara så, och för mig är det konst - att skapa något som kan ses från olika perspektiv beroende på vem åskådaren är.

Sandra Albinell

Namn: Sandra Albinell

Jag studerar vid detta område på MAH: Ämneslärarprogramet inriktning på gymnasiet och med bild som mitt förstaämne.

E-post: Sandra_Albinell@hotmail.com

Mina verk skulle jag beskriva så här: Jag målar vad jag känner och detta verk representerar vad jag går igenom just nu.Jag skapar inte för att få fram specifika känslor hos åskådaren utan det är upp till var och en att tänka, se och att känna.

tuly sarah costa

Name: Tuly Sarah Costa

I study at this faculty at MAH: Leadership for Sustainability, Faculty of Culture and Society

E-mail: tulysarah@gmail.com

I would describe my works of art like this: I have tried to express the state of human mind and consciousness with the help of zentangle art (geometric pattern). With a simple quote written inside, I have also tried to convey a simple but strong message to all.

Vedushi Sinha

Name: Vedushi Sinha

I study at this faculty at MAH: Culture and Society

E-mail: vedushi96@yahoo.com

I would describe my works of art like this: Art is an expression of the self, an amalgamation of one's memories, experiences, hopes and desires. It is the flow of emotions on paper when words become difficult in portraying you mind. My artwork is based upon my interpretation of the world, that I look upon with never ending wonder and a curiosity to understand it. It I am very fond of animals and often tend to make them subjects of my work. There is an innocence in all creatures that is best reflected in the eyes, which speak volubly.

Senast uppdaterad av Lotti Dorthé