Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskning på Tapeten #5

Anna Jobér berättar om sin bok Social klass i skolan (Natur & kultur, 2015)

Anna Jobér är fil dr i pedagogik och har disputerat på hur social klass och sociala processer kan förstås i NO-undervisning. Hon är universitetslektor i utbildningsvetenskap mot naturvetenskapernas didaktik vid fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö högskola.

Var: Orkanenbibliotekets cafédel
När: Tisdag 29 september kl. 16

Varmt välkommen att lyssna, ställa frågor och fika. (Se i efterhand:  Annas presentation via Bambuser.)


social klass i skolanDen här boken visar hur social klass påverkar klassrumssituationen, undervisningen och i förlängningen även elevernas resultat. Skolans förmåga att kompensera för elevers bakgrund har försämrats och föräldrarnas utbildningsnivå får en allt större betydelse för hur elever lyckas i skolan. Med konkreta exempel förklarar forskaren Anna Jobér hur du som lärare kan hantera socioekonomiska skillnader i klassrummet och skapa likvärdiga möjligheter för alla elever, oavsett bakgrund.

Senast uppdaterad av Maria Brandström