Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Skapa PDF-filer

Skapa en PDF-fil från ett Word-dokument

  1. Öppna din Word-fil.
  2. Gå till "Microsoft Office-knappen" (längst upp till vänster i Word) och välj "Spara som - Adobe PDF" 
  3. Välj var du vill spara PDF-filen, du kan t.ex. spara den i din hemkatalog.
  4. Ange ett filnamn. Använd inte å, ä, ö och mellanslag i filnamnet. Försök också att hålla filnamnet så kort som möjligt (ex. lasningochskrivning.pdf. )
  5. Klicka på OK.

Skapa en PDF-fil från flera filer, eller från andra filtyper

På vissa datorer i biblioteket finns programmet Adobe Acrobat Professional, det kan du använda för att dela upp en PDF till flera eller sammanfoga flera PDF:er till en. Programmet finns i datorsalen C527 på Orkanenbiblioteket, och på de anpassade datorerna (för studenter med läs- och skrivsvårigheter) som finns på alla biblioteken och på Studietorget Kranen.

Skapa PDF hemma

Du kan använda en gratisprogram som t ex CutePDF Writer för att skapa PDF:er av Word-dokument. Läs mer om CUTE PDF Writer: http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer.asp 

CutePDF Writer installeras i två steg:

1. Först installerar du Converter: http://www.cutepdf.com/download/converter.exe
2. Därefter installerar du CuteWriter: http://www.cutepdf.com/download/CuteWriter.exe

Använder du Mac finns inbyggt stöd för att skapa PDF:er från Word och andra format.

Senast uppdaterad av Maria Brandström