Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Publicera din uppsats eller exmensarbete i MUEP
- steg för steg

Uppsatser och examensarbete

 1. Gå in på www.mah.se/muep. Klicka på Login som du hittar under rubriken My account till höger på sidan.

 2. Logga in med din datoridentitet, d.v.s. samma som du använder när du loggar in på någon av Malmö högskolas datorer.   
  Har du glömt din datoridentitet och/eller lösenord kontakta Helpdesk. Vill du publicera din uppsats i efterhand (d.v.s. efter studietiden) kan du kontakta MUEP-supporten för att få en gästidentitet.   

 3. När du är inloggad, klicka på Start a new submission.

 4. Välj den samling/kurs ditt arbete tillhör (benämns Collection i databasen). Leta upp din kurs/utbildning/huvudämne i listan, den börjar med Student Essays / ... Klicka på Next.
  Skärmbild: Collection in MUEP

 5. Nästa steg är att godkänna avtalet*, det betyder att du godkänner att ditt arbete blir tillgängligt på webben. Kryssa i rutan vid I grant the licence. Klicka på Next.   
  *Rättigheterna till arbetet behåller du självklart och du kan när som helst få arbetet borttaget. 

 6. Fyll i uppgifterna om ditt arbete: författare, titel, nyckelord, sammanfattning etc. Klicka på Next.

 7. Ladda upp din uppsats. Detta gör du genom att klicka på Browse och leta upp din pdf-fil. Observera att uppsatsen skall vara i pdf-format och inte som word-fil. Klicka på Upload file & add another, och sen Next.

 8. Granska dina uppgifter. Har något blivit fel har du möjlighet att ändra det här. Om allt stämmer kan du bara gå vidare, klicka på Complete submission.
  Skärmbild: Complete Submission

Efter att du avslutat registreringen skickas automatiskt e-post till program-/kursadministratören som kontrollerar att din uppsats är godkänd och sedan lägger ut arbetet så att det blir synligt i databasen.

OBS! Om din uppsats syns under rubriken Submissions being reviewed när du är inloggad i MUEP väntar den på att godkännas av program/kursadministratören. Om din uppsats syns under rubriken Unfinished submissions har du inte gjort klart registreringen (eller så har uppsatsen skickats tillbaka av administratören, då har du också fått ett e-postmeddelande om det). För att göra klart registreringen, klicka på uppsatsens titel och klicka dig igenom de olika stegen igen.

Senast uppdaterad av Pablo Tapia Lagunas