Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Skriva referenser

Skriva referenser

När du skriver texter och använder andras tankar och idéer från böcker, tidskriftsartiklar och webbsidor så ska du hänvisa till dem så att läsaren kan hitta till originalet.

Det finns många olika regler för hur du kan göra det. På denna sida ger vi lite mer allmänna tips – så kolla också vad som gäller för just din kurs och program.

Kopiera referenser 

I Libsearch klickar du på bok/artikel-titeln, från Detailed record finns länken Cite till vänster på sidan. Där kan du välja stil och kopiera referensen. För Libsearch-referenser från databasen Swepub visas inte författarnamnen rätt, så dubellkolla om referensen verkar rimlig.

LIBRIS kan du snabbt skapa en referens i någon av de vanligaste stilarna. Sök upp boken i Libris och välj Skapa referens.

I Google Scholar klickar du på länken Citera i träfflistan, och kan sen kopiera referensen.

Liknade funktioner finns i de flesta databaser, kolla efter länkar som exportera eller citera.

Referensstilar

På Malmö högskola används bland annat varianter av de här stilarna:

  • Harvard, även kallad författare-år-stilen. Här är ytterligare en guide om Harvard.  
  • APA är en särskild variant av Harvardstilen. Här finns även en snabbguide i form av en tabell, APA - lathunden.
  • Vancouver, referenser i texten anges med en siffra inom parentes, används ofta inom medicin och biomedicin.
  • Oxford, en författar-år-stil, men där man anger referensen i text med fotnot. 

Svenska skrivregler kan du läsa mer om hur du refererar och citerar. På hyllan 808.06 hittar du fler böcker om akademiskt skrivande. För Hälsa och samhälle finns dessa skrivanvisningar.

Refworks och andra referenshanteringsprogram

Om du ska skriva flera eller längre texter kan du ta hjälp av program för att samla dina referenser. Programmen kan kopplas ihop med Office Word så du kan infoga referenserna i din text. Refworks är ett referenshanteringsprogram för personal och studenter på Malmö högskola. 

Kom igång med Refworks och andra referenshanteringsprogram med hjälp av vår guide

Senast uppdaterad av Linda Karlsson