Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Artiklar

Artiklar

Libsearch

I Libsearch söker du samtidigt i nästan allt som finns i bibliotekets databaser. Sök på ditt ämne och avgränsa sökningen efter hand i vänsterkanten till t ex vetenskapliga tidskrifter eller ämne. Vill du bara få träffar på artiklar som biblioteket har avgränsar du till Full text and library catalogue. Läs mer om Libsearch.

Google Scholar

Ett alternativ till Libsearch där du hittar artiklar från vetenskapliga tidskrifter och andra webbplatser med forskningspublikationer. Du kan anpassa Google Scholar så att länken till fulltext@MAH visas om biblioteket har artikeln: Google Scholar > Inställningar > Bibliotekslänkar > Sök fram Malmö University > välj Malmö University - Fulltext@MAH och spara ditt val.

SwePub

Här hittar du vetenskapliga artiklar, konferensbidrag, avhandlingar och populärvetenskapliga texter som skrivits av forskare på svenska högskolor och universitet. Ett bra ställe att starta på om du vill söka i en mindre mängd texter, och kanske ur ett svenskt perspektiv. 

Databaser i ditt ämne

Libsearch och Google Scholar innehåller mycket, men kanske finns det en annan databas som bättre passar ditt ämne? Tips på databaser för högskolans olika utbildningar hittar du i bibliotekets Ämnesguider. I Databaser A-Ö hittar du alla databaser biblioteket prenumererar på.

Dagstidningar

Artiklar från svenska dagstidningar hittar du i Retriever Mediearkivet, t ex Sydsvenskan och Dagens nyheter. Arkivet uppdateras dagligen. För att få bättre resultat när du söker i Retriever Mediearkivet kan du välja/välja bort vissa tidningar och tidskrifter under Visa källor

I Access World News kan du söka efter artiklar från utländska dagstidningar.

Artikelsök

Artikelsök innehåller information om artiklar i ett urval av svenska tidningar och tidskrifter.

Senast uppdaterad av Linda Karlsson