Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Checklista skrivgrupp

Att diskutera på introduktionsmötet:

 • Kort presentationsrunda. Varför vill jag vara med i gruppen?
 • Bestämma tid för första träff
 • Bestämma plats för första träff
 • Upprätta lista med e-post, telefon och eventuell FB-grupp eller liknande
 • Hur meddela varandra om någon får förhinder?
 • Om någon är frånvarande första träffen, hur förmedla info till hen?

|||

Förslag att diskutera på kommande träffar:

Presentation

 • Berätta lite om sig själv och vad man studerar
 • Presentera sitt examensarbete för varandra

Arbetsrutiner

 • Hur ofta, när, var och hur länge ska gruppen träffas?
 • Hålla tider. Hur börja och sluta i tid? Hålla koll på tiden?
 • Rutiner för frånvaro?

Kontakt och kommunikation

 • Hur ska kommunikation och samordning ske under och mellan mötena?
 • Former för ömsesidigt stöd och reflektion?

Ansvar och roller

 • Hur ska ansvaret fördelas i gruppen?
 • Behövs någon formell rollfördelning i gruppen, som ordförande, sekreterare?
 • Ska rollfördelningen rotera?

Avhopp och oenighet

 • Hur skall man gå tillväga om någon slutar i gruppen eller oenighet uppstår?

Samtala om uppsatsskrivandet. Idéer att prata om

 • Dela med er hur det känns. Vad är jobbigt, vad är positivt?
 • Farhågor, utmaningar med att skriva uppsats
 • Dela med sig av tips hur man gör när man kört fast eller ej kommer igång.
 • Vem i ens nätverk kan man få feedback eller idéer från?
 • Hur utnyttja tiden med sin handledare på bästa sätt?
 • Vad händer efter uppsatsen?
 • Vad händer om man ej hinner färdigt?

||

Tänk på att det är viktigt att lyssna och ge stöd till varandra, men att ni inte behöver lösa varandras problem.

|| 

Jämför dig med dig själv och inte med andra!
Se gruppen som en tillgång och en möjlighet!

||

STORT LYCKA TILL ÖNSKAR BIBLIOTEKET, STUDENTHÄLSAN OCH STUDIEVERKSTADEN PÅ MALMÖ HÖGSKOLA!

Senast uppdaterad av Maria Brandström