Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Publicera och sprida

Bok publicering

Biblioteket erbjuder stöd kring vetenskaplig publicering för forskare och doktorander. Vi hjälper dig bland annat med registrering av publikationer i MUEP och med frågor om open access, upphovsrätt, bibliometri samt inför tryckning av doktorsavhandlingar. I publiceringsstödet ingår också support vid registrering av studentuppsatser.

PUBLIKATIONER
av forskare och studenter 

I MUEP finns publikationer registrerade som är skrivna av Malmö högskolas forskare och studenter. Vill du registrera din forskningspublikation eller studentuppsats? Söker du en särskild publikation eller vill se artiklar från en viss institution/författare?

Gå direkt till MUEP

Senast uppdaterad av Maria Brandström