Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Service för forskare

Informationssökning

Biblioteket erbjuder kostnadsfri handledning för dig som är forskare på Odontologiska fakulteten, det innebär att vi visar hur du kan söka information på egen hand.

Biblioteket kan också utföra litteratursökningar för forskningsprojekt i mån av tid. I samråd med dig gör vi då sökningar i relevanta databaser.

För frågor och beställning av sökningar kontakta biblioteket.

e-post: odbiblioteket@mah.se
telefon: 040-665 84 63

Exempel på arbetsprocess vid beställd sökning:
1. Forskare definierar ämne och söktermer ringas in. Databaser väljs ut. 
2. Bibliotekarie söker.  
3. Forskare kommenterar sökresultat, nya sökord definieras, sökning modifieras. 
4. Sökningar görs av bibliotekarie. Stående prenumerationer upprättas. 
5. Bibliotekarie tar bort dubbletter i RefWorks. 

Senast uppdaterad av Linda Karlsson