Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Yrkesarbetandes informationsvanor

Vilka möjligheter har en tandhygienist att söka information i sitt dagliga yrkesliv? Fortsätter tandteknikerna att uppdatera sina kunskaper efter utbildningen och vilken användning har hon eller han i så fall av den undervisning biblioteket gav under studietiden? Har privattandläkaren tillgång till artikeldatabaser? Upplever de utexaminerade studenterna att den utbildning de fick av biblioteket är relevant i sitt arbetsliv?

Dessa frågor födde idén att studera hur utexaminerade tandhygienister, tandtekniker och tandläkare söker information i yrkeslivet och vilka informationsresurser de har tillgång till.

Genom denna undersökning vill vi höja kvaliteten och relevansen på Bibliotekets undervisning. Med goda kunskaper om de yrkesarbetandes informationsvanor och möjligheter att söka information efter studierna kan vi utveckla och anpassa våra resurser och vår undervisning i informationssökning gentemot utbildningarna på Odontologiska fakulteten. Därigenom hoppas vi i förlängningen kunna öka studentens handlingskompetens i sitt framtida professionella liv.

Projektet tilldelades pedagogiska utvecklingsmedel i nov 2011 och kommer att pågå under hela 2012. För mer information kontakta Madeleine du Toit och Lotti Dorthé.

Senast uppdaterad av Maria Brandström