Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Vad är utbildning på vetenskaplig grund - ett utvecklingsprojekt mellan AKL och BIT

Enligt högskolelagen ska svensk högskoleutbildning vila på vetenskaplig grund och studenter ska lära sig söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå. Vad som faktiskt menas med vetenskaplig grund kan dock uppfattas på olika sätt. Projektet syftade till att belysa hur vetenskaplighet kommer till uttryck i olika aktiviteter på högskolan och hur begreppet förstås av lärare och studenter. 

Projektet var ett samarbete mellan AKL och biblioteket och pågick under 2012 och 2013.

För frågor kontakta Hanna Wilhelmsson

Senast uppdaterad av Maria Brandström