Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Utvärdering av Matriks - Lärresurser och erfarenhetstorg för matematik (2007)

På uppdrag av Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) och Kungl. biblioteket/BIBSAM deltar BIT som en av två externa utvärderare av projektet Matriks (Lärresurser och erfarenhetstorg för matematik). Projektet i sig har arbetat med att skapa ett nationellt tillgängligt, sökbart, icke-auktoritärt nätverk för lärresurser (och beskrivningar av sådana) i matematik på högskolenivå.
Utvärderingsprojektet: nov-2006 - maj-2007.
Projektets webbsida: http://kmr.nada.kth.se/wiki/Matriks/Matriks

Rapport: Ranebo, Stellan och Jessica Lindholm, Matriks - Lärresurser och erfarenhetstorg för matematik - projektutvärdering, NSHU Rapport 2007:4, April 2007, ISBN: 978-91-85777-15-0 (report pdf)

Senast uppdaterad av Maria Brandström