Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Studenthandledning i frirummet

- ett samarbetsprojekt mellan Bibliotek och IT och CKB/Studieverkstaden

Syftet med projektet var att definiera och problematisera de handledningsuppdrag som Studieverkstad respektive bibliotek har för att tydliggöra våra handledarroller i högskolans lärandemiljö. Syftet var också att identifiera eventuell gränsdragningsproblematik dels till respektive verksamhets uppdrag dels till ämneshandledning. Det övergripande målet i projektet har varit att utforska hur samarbetet mellan Studieverkstad och bibliotek kan stärkas och vad som kan utvecklas för att ytterligare öka kvaliteten i våra handledningsverksamheter.

Projektet avslutades i januari och här kan ni läsa slutrapporten.

   Orange prick  Orange prick  Orange prick

Senast uppdaterad av Maria Brandström