Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Sök information

infosok_logga_webb

     I augusti 2004 publicerades bibliotekets 
     
nya informationssökningswebb.

I diskussionerna kring utformningen av informationssökningswebben har fokus varit kring pedagogik, enkelt och vardagligt språk, användarvänlighet, tydliga ingångar till informationsresurserna, tydlig navigering så att man vet var man är och vilka val som finns, distansstudenter, webbanvändarvänlighet och användarperspektiv.

Vi har i diskussionerna ständigt återkommit till orden: tilltal, urval och prioritering.

Läs mer i rapporten

Senast uppdaterad av Maria Brandström