Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Retrodigitalisering av nutida svårtillgänglig svenskpublicerad HumSam-forskning

Retrodigitalisering av nutida svårtillgänglig svenskpublicerad HumSam-forskning

KB

Projektidé

Att genom samarbete med bibliotek på flera lärosäten utarbeta kostnadseffektiva arbetssätt för digitalisering och publicering samt tillgängliggörande i lärosätenas öppna arkiv av svårtillgängligt svenskpublicerat HumSam-material. I detta ingår också att utreda upphovsrätten kring redan publicerat material.

Syfte

Syftet med detta pilotprojekt är att utreda om det går att finna vägar för en mera omfattande digitalisering i efterhand, retrodigitalisering, av denna typ av material. Det gäller att hitta en logistiskt enkel och kostnadseffektiv kedja för processen. Processen måste vara skalbar för att kunna ta hand om ett mer omfattande material från ett större antal forskare. Den omfattar då uppletandet av materialet, kontakt med bok- och tidskriftsförlag, upphovsrättsliga frågor, digitalisering av materialet samt parallellpublicering i lärosätets öppna arkiv.

I projektet deltar olika lärosäten:

  • Högskolan i Borås
  • Högskolan Kristianstad
  • Lunds universitet
  • Malmö högskola

Fördelen med det är att en rad ämnen representeras och att projektet fångar in erfarenheter från miljöer med olika förutsättningar och arbetssätt. Projektet kommer också att bidra till att utöka innehållet i respektive lärosätes öppna arkiv. Detta projekts huvudsyfte är alltså att identifiera och digitalisera samt publicera forskarens externt, och eventuellt interna, tryckta publikationer.

Både material som är publicerat före anställning vid lärosätet och inom anställningstiden.

Mer information om projektet

Projektet stöds av Kungl. biblioteket: http://www.kb.se/OpenAccess/projekt/#Retrodigi Projektledare: Jan Nilsson.

Senast uppdaterad av Maria Brandström