Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

ProjektProjektet

Uppgiften var att skapa en modell för projektarbete och mallar för den dokumentation som behövs för att genomföra ett projekt. Projektet initierades av IT-ledningsgruppen som även har agerat styrgrupp för projektet. Till projektledare utsågs Staffan Krook och projektdeltagare Christian Andersson.

Slutrapport

- Projektets slutrapport kan du ladda ner här

- Projektresultatet hittar du i IT-avdelningens projektkontor eller på Share.

Senast uppdaterad av Maria Brandström