Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

PedagogGuiden

PedagogGuiden, som hade premiär i februari 2004, är utvecklad på Bibliotek & IT på Malmö högskola och har möjliggjorts med medel från BIBSAM.

PedagogGuiden är en webbtjänst som vänder sig till … 

  • lärarstuderande på campus och distans
  • pedagoger på alla stadier och i alla skolformer
  • bibliotekarier på lärarutbildningsbibliotek och skolbibliotek

 … och naturligtvis till alla andra som behöver en guide till informationssökning och användbara länkar på nätet.

Rosor pedagogguiden

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank