Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Organisation, ansvarsfördelning och rutiner för Malmö högskolas leveranser av pliktexemplar av elektroniskt material – e-plikt

Bakgrund och syfte

Malmö högskola ska som statlig myndighet följa Lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material, som träder i full kraft 2015. Rektor gav BIT i uppdrag 2015 “Att samordna högskolans arbete kring den nya epliktlagen.” För att utföra det uppdraget tillsatte BIT-chefen ett projekt med en projektgrupp sammansatt av representanter från arkivfunktionen, kommunikationsavdelningen och BIT.

Mål

”Malmö högskola har en fungerande organisation, ansvarsfördelning och rutiner som gör att högskolan under 2015 kan börja leverera material till Kungl biblioteket enligt lagen om e-plikt”
Senast uppdaterad av Jonas Fransson