Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Öresundslåneprojektet

BIT deltog 2007/2008 i Öresundsuniversitetets projekt med det gränslösa "Öresundsbiblioteket" som ska möjliggöra för studenter, forskare och anställda att samsöka och beställa böcker från de deltagande bibliotekens bestånd i en gemensam katalog. Projektet finansieras av ett interregbidrag från EU och biblioteken bidrar med arbetstid. Mer information om projektet på Öresundsuniversitetets webbsida:

Senast uppdaterad av Maria Brandström