Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ny bibliotekssystemmiljö

Projektet i korthet

Projektets syfte är få fram ett beslutsunderlag för hur en ny eller förändrad bibliotekssystemmiljö kan stödja bibliotekets verksamhet från 2016. Detta innebär att:

  • Undersöka behoven utifrån processer för att få fram lösningar som ökar nyttan och effektiviteten samt kvaliteten i verksamheten.
  • Analysera konsekvenserna av olika alternativa lösningar för en kommande bibliotekssystemiljö.

Projektmedlemmar

  • Ib Lundgren (Bibliotek) - projektledare
  • Karin Ericson Lagerås (Bibliotek)
  • Per Egevad (Bibliotek)
  • Alexander Ekvall (IT)
  • Linda Karlsson (Bibliotek)
  • Linda Trygg (Bibliotek)
  • Charlotte Hertzberg (Bibliotek)
  • Tobias Johannson (Bibliotek)
Senast uppdaterad av Jonas Fransson