Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Upphandling av ny länkserver

Den nationella länkservern SFX, på Malmö högskola känd som "Check for fulltext" slutar att fungera till årsskiftet 2013/14. Ett nationellt ramavtal finns och Malmö högskola har nu via ramavtalet upphandlat en (ny) länkserver.

Vi kommer att fortsätta med samma leverantör ExLibris och SFX. Vi kommer även att använda ExLibris som host för tjänsten.

Implementering sker under oktober - december 2013. Några större förändringar i tjänsteutbudet förväntas inte. Störningar i leverans kan ske då vi måste ändra en del adressuppgifter i olika nättjänster.

Implementeringsgrupp kommer att tillsättas i oktober.

Kontakt: Linda Trygg

Senast uppdaterad av Maria Brandström