Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

AD-Data (avslutat)

Wordle: masterdata

Bakgrund

Det finns idag väldigt lite information om användarna i Malmö högskolas katalogtjänst. Historiskt har detta inte varit ett problem, för BIT-IT´s verksamhet, men på senare tid har allt fler system introducerats som har behov av att information finns tillgänglig via AD/LDAP.

Under hösten kommer Microsoft System Center att implementeras på Malmö högskola. Denna produktfamilj har en stark koppling till AD och att kontaktuppgifter finns tillgängliga på dess användarobjekt. Främst är det Ärendehanteringssystemet (SCSM) som är i behov av kontaktuppgifter samt möjligheten att göra rapporter.

Det är inte bara System Center som kommer att ha nytta av tillgången till användaruppgifter i AD. Office 365, Exchange online samt Lync online är att nämna några.

Projektidé


Automatisk överföring av användaruppgifter från masterdatasystem till Malmö högskolas katalogtjänst (ad.mah.se).

Mål

 1. Kartlägga vilket/vilka system som äger masterdata för attribut gällande personer anställda vid Malmö högskola. Kartlägga vilka prioriteringar som skall göras om det finns fler värden för attribut för samma personer.

 2. Ta fram lösning för automatisk överföring av data från mastersystem till katalogtjänst. Lösningen ska föras över dagligen.

 3. Masterdatan ska matchas mot AD på följande sätt:

   Fakultet/Område
   >
   department
   Befattning
   >
   title
   Byggnadsbeteckning, rum
   >
   physicalDeliveryOfficeName
   Gatuadress
   >
   street Address
   Hämtställe
   >
   postofficeBox
   Mobiltelefon
   >
   mobile
   Telefon
   >
   telephoneNumber
   Anknytning
   >
   otherTelephone
   Malmö högskola
   >
   company
   Sverige
   >
   country
   SE
   >
   co
   205 06
   >
   postalCode
   Malmö
   >
   city

 4. Driftsättning av lösning efter beslut av styrgrupp. Senast 1 november.

Avgränsningar

 • Projektet omfattar endast användarobjekt tillhörande personal vid Malmö högskola.
 • Projektet omfattar inte studenter.
 • Projektet omfattar endast ovan nämnda attribut.
 • Inga attribut skall ha multipla värden.

Projektorganisation

Styrgrupp Ordförande Jessica Lindholm
  Bemanning IT-ledningsgruppen
Projektgrupp Projektledare Mats Berg
  Bemanning Tomas Persson
Robert Faling
Christian Andersson
Senast uppdaterad av Staffan Krook